Niedługo Akcja Zima w DK Błonie. Piszemy co na ten moment wiemy:

1. Zapisy rozpoczną się 15 stycznia 2018 r. od godziny 14:00 w Domu Kultury Błonie a zakończą 22 stycznie o godzinie 20:00 (prosimy nie czekać do ostatniej chwili - miejsca rozchodzą się szybko)

2. Zapisujemy osobiście w DK Błonie ul. Dragonów 2 w godzinach 14:00 - 20:00 (niebieskie drzwi, I piętro)

3. W dniu zapisu płacimy za cały okres z góry w którym chcemy aby uczestniczyło dziecko.

4. Pierwszeństwo zapisu mają: członkowie S.M. "Czuby" z os. "Błonie" oraz uczestnicy całorocznych zajęć w DK Błonie.

5. Pozostałe osoby wpisujemy na listę rezerwową i od 23 stycznia informujemy czy znalazło się wolne miejsce.

6.Akcja Zima trwać będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 29 stycznia do 11 lutego, w godzinach 9:00 - 15:00

7. Przyjmujemy dzieci od ukończonego 7 roku życia (nie przyjmujemy 6 latków które wcześniej poszły do szkoły) do 13 r. ż. Maksymalna ilość dzieci (tygodniowo): 33. Do tej liczby dzieci przewidujemy 3 stałych opiekunów.

8. Szczegółowy plan półkolonii dostępny będzie od 15 stycznia na stronach dkblonie.pl oraz na facebooku.

9. Koszt uczestnictwa:
- członkowie S.M. "Czuby" z os. "Błonie": 80 zł / tydzień
- uczestnicy całorocznych zajęć w DK Błonie: 90 zł / tydzień
- pozostałe osoby: 100 zł / tydzień

10. Przewidujemy zniżki dla rodzeństwa: drugie i kolejne dziecko płaci 20% mniej od ceny wyjściowej.

11. Rodzic lub opiekun zapisujący dziecko na półkolonie akceptuje zasady Akcji Zima (dostępne na stronie dkblonie.pl w zakładce "akcja zima i lato") co jest warunkiem koniecznym uczestnictwa dziecka w zajęciach.

12. Akcja Zima została dofinansowana ze środków UM Lublin.