ZajęciaDo wydrukowania i podpisu:
Cennik:

(pierwsza kwota dotyczy mieszkańców S.M. "Czuby" z os. Błonie / druga - pozostałych osób)


Balet: 50 / 60 zł / miesięcznie
Klub "Słoneczna Przystań": 0 / 5 zł/ m-c
Plastyka Pomyka 30 / 40 zł/ m-c
Mała Plastyka 30 / 40 zł / m-c
Teatr 10 / 12 zł / zajęcia
Twórcze tutti frutti 40 / 50 zł / m-c
Szachy 30 / 40 zł /m-c
Pianino lub śpiew 40 / 45 zł / zajęcia
Ole ole prawie przedszkole 10 / 20 zł / zajęcia
Zasady opłat:

1. Opłaty dokonujemy na pierwszych lub maksymalnie drugich zajęciach w danym miesiącu (dotyczy zajęć miesięcznych). 

2. W przypadku nieobecności na więcej niż połowie zajęć opłata może być obniżona o 25 %. 
W przypadku  całomiesięcznej  usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba) 
- kwota może być anulowana. 

3. Osoby wnoszące opłatę na fundusz społeczno-wychowawczy S.M. "Czuby" 
os. Błonie - mają pierwszeństwo przy zapisie na zajęcia lub wydarzenia. 

4. Uczestnicy zajęć całorocznych w DK Błonie wraz z członkami S.M. "Czuby" 
os. Błonie - mają pierwszeństwo przy zapisie na zajęcia feryjne oraz wakacyjne.